fbpx

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE ÎN CONTRACTELE DE LUCRĂRI. PROBLEME PRIVIND EXECUTAREA/ELIBERAREA GARANȚIEI

Garanția contra viciilor și pentru calitățile convenite este consacrată ca normă generală în Codul Civil. Cu privire la obligația de garanție, Codul civil tratează în mod distinct Contractul de antrepriză, stabilind drepturile și obligațiile părților. Art. 1863 din Codul civil prevede că “antreprenorul datorează garanție contra viciilor lucrării și pentru calitățile convenite, potrivit dispozițiilor privind garanția contra viciilor lucrului vândut.” Prin prezentul articol ne dorim să facem câteva remarci cu privire la garanția de execuție instituită de către autoritatea contractantă în Contractele de achiziție publică, cu privire la modul de constituire și de executare a garanției de bună execuție, astfel cum a fost reglementată prin O.U.G nr. 34/2006 sau Legea nr. 98/2016 și în normele d...

0

Cuba – contraste sociale, peisaje exotice și gangsteri

Cuba – statul contrastelor, al rebelilor, dictatorilor, dar și al oamenilor modești dar plini de viață și nu în ultimul rând al peisajelor naturale excepționale. Trebuie să recunosc că vizita din Cuba a fost o altfel de experiență față de călătoriile anterioare și poate de aceea pentru mine este destinația preferată de până în prezent. Cuba este o destinație de vis, plină de romantism și voie bună, în care te poț...

0