fbpx

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de către instituțiile de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A OUG 37/2020 I. SCUTIREA Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor se stabilește exclusiv de către debitor, iar această opțiune poate fi exprimată O SINGURĂ DATĂ și nu se poate reveni asupra ei; Perioada de amânare este cuprinsă între 1 lună și 9 luni, dar nu mai târziu de data de 31 12 2020; Cererea se transmite către creditor în termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr 37 2020 (termenul limită este 18 mai 2020; Prelungirea duratei contractuale se produce de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor. II. CONDIȚII DE ACORDARE Se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația g...

0

Facilitățile pentru creditele acordate de către instituțiile de credit și instituții financiare nebancare

OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de către instituțiile de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.   1. Elementele cheie în stabilirea incidenței mecanismului de scutire la plată   Ce se înțelege prin creditor Bănci; Organizații cooperatiste de credit; Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ; Bănci de credit ipote...

0

Deschiderea procedurii insolvenței. O necesitate sau o obligație în contextul pandemiei COVID-19 ?

I. Este necesar să solicităm deschiderea procedurii insolvenței?   Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014 oferă mecanisme de protecție atât societăților aflate în dificultate financiară, cât și societăților aflate în insolvență. Societățile aflate în dificultate financiară pot utiliza 2 mecanisme preventive: Mandatul ad-hoc, sau Concordatul preventiv. Socie...

0

INVOCAREA FORȚEI MAJORE ÎN CONTRACTELE COMERCIALE ÎN CONTEXTUL RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19

În contextul social actual, se discută din ce în ce mai mult despre efectele pandemiei asupra mediului de business existând atât părți de bună credință care într-adevăr sunt afectate de restricțiile impuse de autorități pentru evitarea răspândirii virusului COVID-19 însă, există și persoane care încearcă să profite de pe urma acestei situații de criză. Pentru a putea înțelege mai bine fenomenul, vom analiza în cele...

0

Caracterul discreționar al prevederilor Ordinului 4121/2015 prin care se stabilesc condițiile de acordare a certificatului de amânare de la plata, din vamă, a TVA. Tratamentul diferit aplicabil operatorilor economici cu încălcarea principiului neutralității fiscale.

1. Prevederile dreptului Unional   Directiva TVA (Directiva 2006/112/CE) prevede că importul de bunuri este supus TVA. Aceeași directivă acordă dreptul aplicării propriei reglementări unui stat membru, care condiționează amânarea de la plata TVA, datorată pentru bunurile importate, de obținerea unui certificat pe care dispozițiile directivei nu îl prevăd în mod obligatoriu, în măsura în care condițiile de obținere a u...

0

Introducerea unei noi taxe de timbru în materia achizițiilor publice

Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, prin care, printre altele, se aduc o serie de modificări pachetului legislativ în domeniul achizițiilor publice. Prezentul articol dezvoltă modificările relevante aduse de prezenta ordonanță de urgență, Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în mate...

0

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE ÎN CONTRACTELE DE LUCRĂRI. PROBLEME PRIVIND EXECUTAREA/ELIBERAREA GARANȚIEI

Garanția contra viciilor și pentru calitățile convenite este consacrată ca normă generală în Codul Civil. Cu privire la obligația de garanție, Codul civil tratează în mod distinct Contractul de antrepriză, stabilind drepturile și obligațiile părților. Art. 1863 din Codul civil prevede că “antreprenorul datorează garanție contra viciilor lucrării și pentru calitățile convenite, potrivit dispozițiilor privind garanția co...

0

Contractul de leasing financiar în lumina jurisprudenței CJUE. Riscurile recalificării leasingului financiar, dintr-o prestare de servicii într-o livrare de bunuri în raport de Directiva a VI-a, privind TVA.

Contractul de leasing financiar în lumina jurisprudenței CJUE. Riscurile recalificării leasingului financiar, dintr-o prestare de servicii într-o livrare de bunuri în raport de Directiva a VI-a, privind TVA.        I. Cadrul general.   Prin Hotărârea pronunțată în cauza C-164/2016, Commissioners of her Majesty’s Revenue & Customs împotriva Mercedes Benz Financial Services UK LTD, CJUE a pronunțat o decizie prel...

0

Veste bună pentru părinți! Află de când se dublează alocațiile

Deși a fost un proiect de lege care a stârnit controverse în Parlament, inițiativa legislativă privind dublarea alocațiilor pentru copii a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Modificarea va intra în vigoare de la data de întâi a lunii următoare după ce apare în Monitorul Oficial, dacă Guvernul nu va proroga data acesteia.    Părinții vor primi în curând mai mulți bani de la stat lunar sub forma alocațiil...

0

Insolvența societăților. Riscul administratorului/asociatului de a răspunde cu propriul patrimoniu.

Răspunderea limitată a asociatului pentru datoriile companiei în limita capitalului social este mai mult o iluzie. Legea societăților (Legea nr. 31/1990) nu este în măsură să protejeze asociatul societății devreme ce există dispoziții legale în care se derogă de la regula răspunderii limitate, în cuprinsul Legii nr. 85/2014 sau în cuprinsul codului de procedură fiscală. Aceeași soartă o poate avea și administratorul societ...

0

Dacă ai talent la scris, eşti creativ şi ai ce povesti şi altora, alege să devii reporter Democracy Mania!

 

Află mai multe!