fbpx

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE ÎN CONTRACTELE DE LUCRĂRI. PROBLEME PRIVIND EXECUTAREA/ELIBERAREA GARANȚIEI

Garanția contra viciilor și pentru calitățile convenite este consacrată ca normă generală în Codul Civil. Cu privire la obligația de garanție, Codul civil tratează în mod distinct Contractul de antrepriză, stabilind drepturile și obligațiile părților. Art. 1863 din Codul civil prevede că “antreprenorul datorează garanție contra viciilor lucrării și pentru calitățile convenite, potrivit dispozițiilor privind garanția contra viciilor lucrului vândut.” Prin prezentul articol ne dorim să facem câteva remarci cu privire la garanția de execuție instituită de către autoritatea contractantă în Contractele de achiziție publică, cu privire la modul de constituire și de executare a garanției de bună execuție, astfel cum a fost reglementată prin O.U.G nr. 34/2006 sau Legea nr. 98/2016 și în normele d...

0

Insolvența societăților. Riscul administratorului/asociatului de a răspunde cu propriul patrimoniu.

Răspunderea limitată a asociatului pentru datoriile companiei în limita capitalului social este mai mult o iluzie. Legea societăților (Legea nr. 31/1990) nu este în măsură să protejeze asociatul societății devreme ce există dispoziții legale în care se derogă de la regula răspunderii limitate, în cuprinsul Legii nr. 85/2014 sau în cuprinsul codului de procedură fiscală. Aceeași soartă o poate avea și administratorul societ...

0