fbpx

Susținerea IMM-urilor în accesarea de credite pentru capitalul de lucru si pentru investiții prin acordarea de facilități de garantare de către stat

Contextul economic actual a determinat statul român să adopte o serie de reglementări menite să vină în ajutorul sectorului privat atât prin amânări sau eșalonări la plată, prorogări a termenelor de plată pentru o serie de taxe și impozite cât și prin elaborarea unor programe de susținere a întreprinderilor.     Prezentul articol urmărește să clarifice o serie de aspecte legate de programul IMM INVEST (Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii), întreprinderi care reprezintă 99,7% din companiile din Romania și care contribuie cu aproximativ 60% la produsul intern brut și angajează 60% din forța de muncă. Legislația aferentă adoptată pe parcursul anului 2017 sub forma OUG 110/2017 privind programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii a suferit o serie d...

0

Facilitățile pentru creditele acordate de către instituțiile de credit și instituții financiare nebancare

OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de către instituțiile de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.   1. Elementele cheie în stabilirea incidenței mecanismului de scutire la plată   Ce se înțelege prin creditor Bănci; Organizații cooperatiste de credit; Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ; Bănci de credit ipote...

0

Caracterul discreționar al prevederilor Ordinului 4121/2015 prin care se stabilesc condițiile de acordare a certificatului de amânare de la plata, din vamă, a TVA. Tratamentul diferit aplicabil operatorilor economici cu încălcarea principiului neutralității fiscale.

1. Prevederile dreptului Unional   Directiva TVA (Directiva 2006/112/CE) prevede că importul de bunuri este supus TVA. Aceeași directivă acordă dreptul aplicării propriei reglementări unui stat membru, care condiționează amânarea de la plata TVA, datorată pentru bunurile importate, de obținerea unui certificat pe care dispozițiile directivei nu îl prevăd în mod obligatoriu, în măsura în care condițiile de obținere a u...

0

Introducerea unei noi taxe de timbru în materia achizițiilor publice

Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, prin care, printre altele, se aduc o serie de modificări pachetului legislativ în domeniul achizițiilor publice. Prezentul articol dezvoltă modificările relevante aduse de prezenta ordonanță de urgență, Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în mate...

0

Contractul de leasing financiar în lumina jurisprudenței CJUE. Riscurile recalificării leasingului financiar, dintr-o prestare de servicii într-o livrare de bunuri în raport de Directiva a VI-a, privind TVA.

Contractul de leasing financiar în lumina jurisprudenței CJUE. Riscurile recalificării leasingului financiar, dintr-o prestare de servicii într-o livrare de bunuri în raport de Directiva a VI-a, privind TVA.        I. Cadrul general.   Prin Hotărârea pronunțată în cauza C-164/2016, Commissioners of her Majesty’s Revenue & Customs împotriva Mercedes Benz Financial Services UK LTD, CJUE a pronunțat o decizie prel...

0

Dacă ai talent la scris, eşti creativ şi ai ce povesti şi altora, alege să devii reporter Democracy Mania!

 

Află mai multe!